Tương lai của ChatGPT… Đã đến? Nhận cái nhìn thật sự về Công nghệ dữ liệu thời gian thực của ChatGPT Plus


HTML Headings:

Sản phẩm xe đạp điện mới nhất ra mắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2023

Sử dụng nguồn dữ liệu từ Google News và các trang web khác

Trong video này, chúng ta sẽ thử sao chép lại cách lấy thông tin về sản phẩm xe đạp điện mới nhất và tự đưa ra quyết định lựa chọn nguồn dữ liệu.

Kết quả tìm kiếm trên Google News

Đây là tập dữ liệu đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng.

Bao gồm thông tin về pin và chế độ lái thêm tiện lợi

Có thể sử dụng tài liệu này để cập nhật kết quả chatbot tốt hơn.

Sử dụng các trang web khác để có thêm thông tin

Chúng ta có thể thêm nhiều tài liệu hơn thông qua việc sử dụng các trang web khác. Chúng ta cần tích hợp các thông tin đầy đủ với các nguồn tham khảo chính xác.

Thêm ngôn ngữ Thụy Điển để đạt được đầy đủ thông tin

Việc xử lý dữ liệu này có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng nó sẽ cho phép chúng ta có nhiều linh hoạt hơn để tự đưa ra quyết định lựa chọn nguồn dữ liệu.

Tích hợp cả tên tác giả và nguồn tham khảo vào chatbot

Việc tích hợp thông tin về tác giả và nguồn tham khảo sẽ giúp chúng ta có được các thông tin chính xác hơn.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ để tối ưu quá trình xử lý dữ liệu

Để tiết kiệm thời gian, chúng ta có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như VA để giúp giải quyết các tác vụ trùng lặp hoặc phức tạp hơn.

Kết luận

Việc sử dụng cách lấy thông tin độc lập sẽ giúp chúng ta có được thông tin mới nhất về sản phẩm và đưa ra quyết định lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp nhất.