Trí tuệ nhân tạo đã trở nên quá tuyệt vời để tin vào việc lập trình.

Dường như AI sẽ thay thế rất nhiều công việc mà chúng ta đã quen thuộc trong những ngày gần đây và đây là một công việc thực sự đáng sợ đối với bất kỳ ai đã có kỹ năng lập trình vì như bạn có thể biết, các kỹ năng của chatbot này vượt xa chỉ có một cuộc trò chuyện đơn giản với con người.

Nó không chỉ có thể viết mã bằng nhiều ngôn ngữ, mà còn có thể dịch và gỡ lỗi chúng. Lập trình là một lĩnh vực rất rộng, vậy nếu bạn là một nhà phát triển full stack với 20 năm kinh nghiệm, bạn không cần phải lo lắng vì có những điều mà thứ này không thể làm được trong 5 đến 10, có thể là 20 năm nữa.

Nhưng nếu bạn ở vị trí nhập cảnh và chỉ cần làm việc cơ bản cho các lập trình viên chính hoặc thu nhập của bạn đến từ các công việc tự do như thiết kế web hoặc các kịch bản Python đơn giản, thì thứ này sẽ trở nên phản ứng hơn và có thể đáng tin cậy hơn nhiều so với hầu hết các con người.

**Các tiêu đề HTML:**

AI sẽ thay thế nhiều công việc

Chatbot có kỹ năng lập trình gây đáng sợ

Chatbot có khả năng viết mã bằng nhiều ngôn ngữ và dịch mã

Lập trình là một lĩnh vực rộng

Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc, không cần phải lo lắng

Những người nhập cảnh chặt chẽ có thể bị ảnh hưởng

AI trở nên phản ứng hơn và có thể đáng tin cậy hơn