Các thiết bị phát hiện AI vô dụng (tạm thời)

Phát hiện đạo văn bằng trí tuệ nhân tạo

Vấn đề đạo văn trở thành vấn đề chính khi nó liên quan đến văn bản được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Nhưng hiện nay, chúng ta đã có Trình kiểm tra đạo văn AI và được gọi là trình phát hiện đầu ra gpt2 và bạn có thể tìm thấy nó dưới địa chỉ URL này. Và nếu như bạn sao chép dán văn bản vào đó, nó sẽ dự đoán tỷ lệ phần trăm của văn bản đó được tạo bởi trí tuệ nhân tạo.

Bị đánh lừa

Nhưng liệu chúng ta có thể đánh lừa trình phát hiện này bằng cách tạo một lối đi sáng tạo cho nó không? Hãy thử với một bài viết đơn giản và viết nó trong một phong cách không phổ biến với trí tuệ nhân tạo. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét kết quả của nó.

Một kết quả bất ngờ!

Oh God! Nhìn kết quả này thật đáng kinh ngạc! Chỉ bằng cách nói cho nó viết bằng một phong cách không phổ biến với trí tuệ nhân tạo, tôi đã tránh được phiên bản phát hiện này. Kết quả đã trở thành 99,97% vô thực!