Không dùng ChatGPT khi việc quan trọng sự thật là cần thiết.

Chúng ta cần nhận thức rằng với sự phát triển của chatbots và trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm phát hiện sao chép cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Phát triển công nghệ chatbots và AI đang giúp cho việc tự động hóa nhiều quy trình, giải quyết thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự phát triển này lại làm tăng khả năng sao chép văn bản từ các nguồn khác nhau.

Nhưng không chỉ có copy-paste văn bản, mà còn có những trường hợp với nỗ lực nhập môn của chatbots và AI đã vượt qua giới hạn của các bạn sinh viên và trở thành một sự vi phạm lớn. Ví dụ, khi soạn thảo luận văn hoặc bài tập lớn, bạn dùng chatbot để sinh ra lời giải hoặc bản viết, rồi đưa làm luận văn của bạn để nộp đồ án.

Việc làm này là một trong những ý tưởng tồi nhất mà tôi từng được biết đến khi sử dụng công nghệ này

Trong khi bạn có thể nhận được điểm cao với nỗ lực nhỏ, nhưng nếu bạn bị bắt giữ và phát hiện ra hành vi gian lận, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Hơn thế nữa, phương pháp này không giúp cho bạn có được kiến thức thực sự và điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn.

Phần mềm phát hiện sao chép ngày càng hoàn thiện hơn

Với việc phát triển của công nghệ, phần mềm phát hiện sao chép (plagiarism checker) cũng được cải tiến để phát hiện ra các hành vi sao chép văn bản chính xác hơn và nhanh chóng hơn. Điều này làm tăng khả năng bạn bị bắt giữ và phát hiện việc sao chép và bạn sẽ phải chịu hậu quả pháp lý.

Vì vậy, hãy hiểu rõ rằng, việc sử dụng chatbots và trí tuệ nhân tạo cần phải đúng đắn và có ý thức. Hãy đặt mục tiêu của bạn là học tập và nâng cao kiến thức thực sự, để có được một tương lai tốt đẹp hơn.