“GPT-4 Viết một Bài Rap”

Bài hát về kênh YouTube của tôi theo phong cách J Cole

Chúng ta sẽ sử dụng phần đầu ra của GPT4 để viết bài này

Sử dụng lệnh Command + Shift + Option + V để dán phần đầu ra của GPT4 vào đây

Nhìn vào YouTube, chúng ta có một giai điệu phong cách J Cole

Bài hát của J Cole được tạo ra bởi GPT4

Giới thiệu với bạn về tầm nhìn của tôi

Tầm nhìn của tôi là phá vỡ các ranh giới của thế giới, không giới hạn định nghĩa khi các câu chuyện được kể, kết hợp trí tuệ và trực giác như việc đối phó với những tâm trí nhân tạo và con tim con người, tận dụng mọi cơ hội để vượt qua các rào cản

Chúng tôi đã tới đây để phá vỡ tất cả những rào cản đó và bước vào tương lai với những câu chuyện mới

Với những người, sự thật và mã lệnh

Chúng tôi sẽ luôn mang tới sự thật và chia sẻ mã lệnh với tất cả mọi người

Tất cả những điều này sẽ được thể hiện thông qua kênh YouTube của tôi

Wow, bài hát hay quá nhỉ

Nhưng đây không phải là bài hát của J Cole, mà là của tôi, tạo ra bởi GPT4