“Chat GPT vô cùng tuyệt vời trong việc viết tin nhắn #chatgpt #shorts”

Sự Thay Đổi Công Việc Thương Mại Trong Tương Lai Khi AI Thay Thế
Chúng ta càng đi đến tương lai thì điều rõ ràng là AI sẽ thay thế rất nhiều công việc mà chúng ta đang làm bây giờ. Hãy bắt đầu với một công việc rõ ràng hơn, đó là công việc viết bài. Chúng ta nói đến các nhà viết bài mới vào nghề, khi chỉ việc mở ra vài đoạn và yêu cầu nó viết một bài blog cho một chủ đề bất kỳ, nó sẽ làm chính xác như vậy. Chỉ cần nhìn vào đó, giọng nói là một giọng nói chung nhưng rất tốt. Tất nhiên, có thể rằng AI không hiểu về tâm lý con người cũng như hướng tới đối tượng nào nên chúng ta có thể cung cấp cho AI thông tin đó. Chỉ cần thêm vào đó hàng tiêu đề để giúp bài viết trở nên trực quan hơn.

Tiêu Đề: AI Thay Thế Vai Trò Viết Bài

Thay đổi công việc trong tương lai

Chúng ta càng đi đến tương lai thì điều rõ ràng là AI sẽ thay thế rất nhiều công việc mà chúng ta đang làm bây giờ.

Công việc viết bài không còn là những gì chúng ta tưởng

Những nhà viết bài mới vào nghề có thể mở ra và yêu cầu AI viết bài blog không cần khái niệm chuyên môn nhiều. AI sẽ tự động viết nội dung với chủ đề tương tự như yêu cầu.

Không thông thạo về tâm lý con người

AI có thể không hiểu tâm lý con người, nên chúng ta cần cung cấp cho nó thông tin hướng tới đối tượng nào cũng như độ dài bài viết được yêu cầu.

Kết Luận

Về cơ bản thì AI có thể thay thế những công việc ghi chép hoặc phân tích dữ liệu theo những luật lệ nhất định. Công việc viết bài có thể sẽ được thay đổi nhưng việc chọn lựa nội dung và viết nội dung vẫn sẽ cần sự can thiệp của những con người “thực thụ”.