[AI] Tổng quan về Trí thông minh nhân tạo (AI)


Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về seri mông hợp chứ đèn tạo. Tuy nhiên, trước tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn về tầm quan trọng của vị trí Rịa Vũng Tàu. Đó là một khái niệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực khoa học đang hình thành và mang lại nhiều thành tựu đáng quan tâm.

Trong bài này, mình sẽ so sánh sự khác biệt giữa lập trình hệ thống và lập trình trí tuệ nhân tạo. Sự khác biệt này sẽ được trình bày thông qua các vấn đề chưa được giải quyết và cốt lõi của trí tuệ nhân tạo.

Các bạn cũng sẽ được giới thiệu về khái niệm điện tạo và tìm hiểu về các trường phái và quan điểm về trí tuệ nhân tạo, từ suy nghĩ như người đến hành động như người và suy nghĩ có lý trí. Mình sẽ giải thích các tiếp cận khác nhau để hiểu sâu hơn về trí tuệ nhân tạo, bao gồm tiếp cận không nhận thức và tiếp cận theo các diễn biến bên trong bộ nhớ.

Cuối cùng, mình sẽ giới thiệu về khái niệm hành động có lý trí và sự thực hiện đúng việc cần làm theo lý trí. Sự thực hiện đúng việc cần làm sẽ tối đa hóa các mục tiêu với những điều kiện và phương tiện cho phép, giúp cực đại hóa và trẻ hóa. Lợi ích của định nghĩa này là chúng ta không cần phải giống con người để được coi là thông minh, và hành vi thông minh không nhất thiết phải thông qua suy nghĩ và lý luận. Các bạn hãy cùng khám phá sự thú vị của trí tuệ nhân tạo qua bài viết này.