“Bố già AI” rời khỏi Google vì lo ngại nguy cơ của trí tuệ nhân tạo – VietTimes