Chatbot trí tuệ nhân tạo của Bing có thể đặt chỗ nhà hàng giúp người dùng – Báo Lao Động