Các bước tiến của trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam


Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng tiến xa trên trường quốc tế, trở thành một trong các thành phần quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tại Việt Nam, các bước tiến của AI cũng đang được chú ý đặc biệt để áp dụng vào các lĩnh vực công nghiệp, xã hội và kinh tế.

Bước đầu tiên của AI tại Việt Nam là sử dụng trong sản xuất công nghiệp. Các công ty đang sử dụng AI để đưa ra các quyết định về sản xuất, dự báo cung cầu và kiểm soát chất lượng. Một số ứng dụng của AI được áp dụng trong sản xuất bao gồm hệ thống tự động hóa tại nhà máy tinh dầu Dung Quất, hệ thống theo dõi chất lượng sản phẩm sơn của công ty Nippon Paint và giải pháp tối ưu hóa sản xuất bia của Heineken.

Thứ hai là sử dụng AI trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ví dụ, hệ thống AI của Công ty TNHH Nông nghiệp và Thực phẩm Safe Crop Innolab được áp dụng để theo dõi, phân tích, tư vấn cho sản xuất nông nghiệp thông minh. Ngoài ra, công nghệ AI cũng được áp dụng để phát hiện và thu thập dữ liệu về sức khỏe cây trồng tại các trang trại.

Bước tiếp theo là sử dụng AI trong lĩnh vực y tế. Các ứng dụng AI trong y tế tại Việt Nam bao gồm nhận diện ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT), đánh giá chẩn đoán và thiết kế phác đồ điều trị bệnh lý ung thư. Công ty FPT Software là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực này, được chứng nhận bởi Tổ chức Y tế Thế giới về số lượng ảnh tạo thành tập dữ liệu ung thư phổi.

Cuối cùng là sự phát triển của ứng dụng AI trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các chương trình học sử dụng AI được phát triển để tăng cường hiệu quả giáo dục và đào tạo. Ví dụ, chương trình AI Learning Space được FPT Software phát triển để cải thiện kết quả học tập của sinh viên bằng cách tự động đánh giá và cung cấp phản hồi cho những lỗi sai mà sinh viên thường mắc phải.

Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các bước tiến của nó tại Việt Nam đang mang lại nhiều cơ hội cho sự phát triển của nền kinh tế. Việc phát triển các ứng dụng AI còn có thể giúp Việt Nam tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp và xây dựng một đất nước công nghệ cao.