Số lượt tìm kiếm công việc liên quan đến AI tăng gần 150%Sự tăng trưởng đáng kể các công việc liên quan đến AI đang cho thấy mức tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Nhiều công việc liên quan đến AI đang được tìm kiếm nhiều trong 5 năm qua

Theo cổng thông tin việc làm của Mỹ, Indeed, cho biết: số lượt người tìm kiếm việc làm liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI đã tăng 148,6% trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2023.

Trong số các vị trí đăng tuyển tìm việc việc có mức tăng trưởng đáng kể nhất trong 5 năm qua là các nghiên cứu sinh, với mức tăng 58,81%. Tiếp theo là kỹ sư máy học, mước tăng 18,74%, các nhà khoa học dữ liệu, tăng 13,06% và Kỹ sư phần mềm ghi nhận mức tăng chỉ 5,11%.

Tuyên bố từ Indeed, cho thấy: “Thị trường việc làm đã phản ứng mạnh mẽ trước mối quan tâm đến triển vọng nghề nghiệp liên quan đến AI, thể hiện qua mức tăng 95% số lượng tin tuyển dụng trên trang web của Indeed trong cùng khoảng thời gian”.

Cũng theo Indeed, sự tăng trưởng trong các nghề nghiệp liên quan đến AI này diễn ra khi chính phủ Singapore tuyên bố kế hoạch ưu tiên các đơn xin cấp phép việc làm (EP) cho một số vị trí mà gần đây họ đã thêm vào Danh sách Nghề nghiệp Thiếu hụt (SOL) được công bố vào tháng 3 năm nay. Theo Indeed, một số công việc trong danh sách bao gồm các nhà khoa học AI, nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư phần mềm.

Ngoài ra, cổng thông tin việc làm Indeed cũng cho răng vai trò AI thường được trả cao hơn mức lương trung bình hàng tháng là 5.070 đô la Singapore (SGD). Ví dụ: mức lương trung bình hàng tháng cho các nhà khoa học dữ liệu cao cấp là 10.395 SGD, tiếp theo là kiến ​​trúc sư phần mềm ở mức 10.071 SGD, kỹ sư dữ liệu ở mức 8.171 SGD, nhà khoa học dữ liệu ở mức 8.108 SGD và kỹ sư máy học ở mức 7.776 SGD.

Thái Đạt

Source link