"Bố già AI" rời khỏi Google với cảnh báo đáng chú ý – Báo Lao Động