EU đạt thỏa thuận sơ bộ về Đạo luật Trí tuệ nhân tạo


Các nghị sĩ một ủy ban thuộc Nghị viện Châu Âu (EP) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI) mang tính bước ngoặt của khối, mở đường cho một bộ luật toàn diện đầu tiên trên thế giới về công nghệ này.

Theo các đề xuất, các công cụ AI sẽ được phân loại theo mức độ rủi ro nhận thức được: Từ tối thiểu đến hạn chế, cao và không thể chấp nhận được. Mặc dù các công cụ có rủi ro cao không bị cấm nhưng những người sử dụng chúng sẽ cần phải rất minh bạch trong hoạt động của mình.

Các nghị sĩ cho rằng một thỏa thuận vững chắc sẽ điều chỉnh AI một cách tương xứng, bảo vệ quyền của công dân, cũng như thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế. Một cuộc bỏ phiếu ở cấp ủy ban dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/5, sau đó sẽ được đưa ra trước EP vào tháng 6 tới.

Thực hiện :
QT

Source link