Châu Âu đạt thỏa thuận sơ bộ về đạo luật Trí tuệ nhân tạo – Mekong ASEAN