Choáng ngợp trước lượng nước cần dùng để “đào tạo” ChatGPT-3 – CellphoneS Sforum