'Cơn lũ AI' đe dọa hơn một nửa thị trường việc làm Trung Quốc – Zing News