Tổng biên tập tạp chí Đức mất chức vì bài phỏng vấn Michael Schumacher nguỵ tạo bằng AI – Tiền Phong