BIENDONG POC chuyển đổi số và ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanhBNEWS
BIENDONG POC tiếp tục áp dụng các thành tựu của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiết giảm chi phí, góp phần đảm bảo thời gian hoạt động liên tục của hệ thống.

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) tiếp tục áp dụng các thành tựu của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động khai thác dầu khí nhằm tiết giảm chi phí, góp phần đảm bảo thời gian hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ ở mức 99,9%.

 

Tuy nhiên, hiện BIENDONG POC cũng đối mặt với những thách thức nhát định khi các thiết bị và hệ thống công nghệ trên các giàn của công ty sau 14 năm hoạt động liên tục không ngừng nghỉ đã đến lúc cần thay thế và một số thiết bị không còn phù hợp với chương trình chuyển đổi số, hệ thống bảo trì tiên đoán; bối cảnh thế giới phức tạp, gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu; nhu cầu huy động khí từ thị trường nội địa luôn ở mức rất cao… đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
Vì vậy, trong quý II này, BIENDONG POC cũng tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, liên tục các giàn khoan; hoàn thành sản lượng khai thác được giao phó và linh hoạt theo nhu cầu khí của thị trường. Bên cạnh đó, BIENDONG POC thực hiện tốt quy trình phê duyệt trực tuyến (BPM) và bảo dưỡng định kỳ (mini TAR) nhằm duy trì hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ.
Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cả năm 2023, Tổng Giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các thúc đẩy Chính phủ, các bộ, ban, ngành sớm phê duyệt báo cáo trữ lượng cập nhật và báo cáo phát triển mỏ sửa đổi, song song triển khai chiến dịch khoan đan dày, khoan thăm dò mở rộng tại  05-2 & 05-3.

Trong quý I vừa qua, các giàn khai thác của BIENDONG POC được vận hành khai thác tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả; không xảy ra bất kì sự cố nào gây mất giờ công lao động (ZERO LTI), không để xảy ra các sự cố về môi trường. Tính đến hết ngày 18/4, BIENDONG POC đã đạt được 3.843 ngày tuyệt đối an toàn liên tục và hiệu quả.
Với thành tích cao trong công tác an toàn, BIENDONG POC đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm: Thời gian khai thác đạt 99,9% so với mục tiêu 97%, đảm bảo đáp ứng huy động khí luôn ở mức cao; sản lượng khí vượt 18% kế hoạch, tương ứng với 26% kế hoạch cả năm 2023; sản lượng condensate vượt 49% kế hoạch, tương ứng với 36% kế hoạch cả năm 2023.

Tổng doanh thu vượt 26% kế hoạch, tương ứng với 29% kế hoạch năm 2023. Tổng doanh thu lũy kế tính đến 31/3/2023 đạt hơn 4,66 tỷ USD trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành là 3,70 tỷ USD.
Đặc biệt, BIENDONG POC đã chủ động đưa ra những giải pháp để quản trị tốt sự biến động của thị trường như việc bán condensate dài hạn cho PVOIL và BSR, được PVN và đối tác Gazprom International phê duyệt và đánh giá cao; đảm bảo nguồn cung ứng vật tư, dịch vụ không bị gián đoạn trong điều kiện phức tạp./.Source link