Sony đầu tư để đưa trí tuệ nhân tạo vào máy tính siêu nhỏ – Báo Lao Động