Trung Quốc đề xuất các giải pháp quản lý AI 


Chú thích ảnh
Logo tập đoàn thương mại điện tử Alibaba. Ảnh minh họa: Getty Images

AI tạo sinh là một loại trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung mới dựa trên dữ liệu hiện có.

Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ một số nước đang xem xét các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ liên quan đến công nghệ mới nổi này.

AI tạo sinh đang ghi nhận sự bùng nổ về đầu tư và mức độ phổ biến trong những tháng gần đây, nhất là sau khi công ty OpenAI phát hành ứng dụng ChatGPT. Tại Trung Quốc, một loạt các công ty công nghệ hàng đầu như Baidu, SenseTime và Alibaba trong những tuần gầy đây đã giới thiệu các mô hình AI mới, từ chatbot đến sản xuất hình ảnh.

CAC nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ đổi mới và ứng dụng về AI, đồng thời khuyến khích việc sử dụng phần mềm, công cụ và tài nguyên dữ liệu an toàn và đáng tin cậy. Tuy nhiên, nội dung tạo ra bởi AI phải phù hợp với các giá trị của đất nước. 

Theo dự thảo, các nhà cung cấp cần chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của dữ liệu được sử dụng để huấn luyện các sản phẩm AI tạo sinh và nên thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự phân biệt đối xử khi thiết kế thuật toán và dữ liệu đào tạo. Các nhà cung cấp dịch vụ phải yêu cầu người dùng gửi danh tính thực và thông tin liên quan. Họ sẽ bị phạt tiền, đình chỉ dịch vụ hoặc thậm chí đối mặt với các cuộc điều tra hình sự nếu không tuân thủ các quy định. Trong trường hợp các nền tảng tạo ra nội dung không phù hợp, các công ty phải cập nhật công nghệ trong vòng 3 tháng để ngăn chặn việc phát hành các nội dung tương tự. 

Theo quy định, dự thảo trên sẽ được đem ra lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 10/5 và dự kiến các biện pháp sẽ có hiệu lực trong năm nay.

Source link