Alibaba "chào hàng" công cụ mới để cạnh tranh với ChatGPT – tinnhanhchungkhoan