Mới đẻ chưa đầy tháng, ChatGPT-4 đã tuyên bố sẽ cho 20 công việc của con người về vườn – CellphoneS Sforum