Ông Trump được lấy dấu vân tay nhưng không có ảnh mugshot – Zing News