Nghệ sĩ AI Midjourney được cập nhật với mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ hơn – Báo Lao Động