‘Sinh Khí của Anime những năm 80’: Đánh giá đầu tiên về bộ phim của Đạo diễn hứa hẹn sự kết hợp giữa Akira và A.I. của Spielberg, đưa ra câu chuyện về Young Star nhận được đánh giá tích cực từ đầu, các nhà phê bình khen ngợi hiệu ứng đồ họa (VFX), so sánh với Terminator và nhiều hơn thế nữa.

Bài viết: ‘Tinh thần của Anime thập kỷ 80’: Người sáng tạo…